דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז 04/14- פנייה לקבלת הצעות להגבהת סוללת החוף בחמי זוהר

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעיברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות- ערבית

הבהרות

הבהרה מספר 1

להורדההבהרה מספר 1

כתב כמויות מעודכן

להורדהכתב כמויות מעודכן

נספח א- רשימת תוכניות מעודכן

להורדהנספח א- רשימת תוכניות- עדכון

כתב כמויות בקובץ SKN

להורדהכתב כמויות בקובץ SKN

הודעות

פנייה לקבלת הצעות להגבהת סוללת החוף בחמי זוהר- הצעות לביצוע עבודות להגבהת סוללת החוף בחמי זוהר בדרום ים המלח

site by tq.soft