דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז 03-14- פנייה לקבלת הצעות להתקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת
לביצוע עבודות קבלניות דחופות באזור ים המלח

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדהמודעה לעיתונות בערבית

הודעות

הסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות דחופות באזור ים המלח 

site by tq.soft