דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז 1/15- ביצוע קידוחים לבדיקות גיאופיזיות וגיאוטכניות

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הודעה בדבר שינוי מקום התכנסות לסיור קבלנים

להורדההודעה בדבר שינוי מקום התכנסות לסיור קבלנים

הזמנה, הסכם ומפרט טכני

להורדההזמנה, הסכם ומפרט טכני

כתב כמויות

להורדהכתב כמויות

הודעה בדבר דחיית מועדים

להורדההודעה בדבר דחיית מועדים

הבהרות

הבהרה מספר 1

להורדההבהרה מספר 1

הודעות

ביצוע קידוחים לבדיקות גיאופיזיות וגיאוטכניות 

site by tq.soft