דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז 2/16 לתכנון, הקמה ותחזוקה של מערך ניטור ובקרה הנדסי באגן הדרומי של ים המלח

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הודעה בדבר דחיית מועדים בעברית

להורדההודעה בדבר דחיית מועדים

הודעה בדבר דחיית מועדים בערבית

להורדההודעה בדבר דחיית מועדים בערבית

הבהרה מס' 1

להורדההבהרה מס' 1

הבהרה מס' 2 ומסמכי מכרז מעודכנים

הבהרה מס' 2

להורדההבהרה מס' 2

הסכם מעודכן לאחר הבהרה מס' 2

להורדההסכם מעודכן לאחר הבהרה מס' 2

הזמנה מעודכנת לאחר הבהרה מס' 2

להורדההזמנה מעודכנת לאחר הבהרה מס' 2

הודעה בדבר דחיית מועד הגשה

להורדההודעה בדבר דחיית מועד הגשה

הבהרה מס' 3 ומסמכי מכרז מעודכנים

הבהרה מס' 3

להורדההבהרה מס' 3

הזמנה מעודכנת לאחר הבהרה מס' 3

להורדההזמנה מעודכנת לאחר הבהרה מס' 3

הסכם מעודכן לאחר הבהרה מס' 3

להורדההסכם מעודכן לאחר הבהרה מס' 3

הבהרה מס' 4 ומסמכי מכרז מעודכנים

הבהרה מס' 4

להורדההבהרה מס' 4

הזמנה מעודכנת לאחר הבהרה מס' 4

להורדההזמנה מעודכנת לאחר הבהרה מס' 4

הסכם מעודכן לאחר הבהרה מס' 4

להורדההסכם מעודכן לאחר הבהרה מס' 4

הבהרה מס' 5

להורדההבהרה מס' 5

הבהרה מס' 6

להורדההבהרה מס' 6

הבהרה מס' 7

להורדההבהרה מס' 7

הודעות

מכרז 02/16 לתכנון, הקמה ותחזוקה של מערך ניטור ובקרה הנדסי באגן הדרומי של ים המלח

site by tq.soft