דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הבהרה מספר 1

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
הבהרה מספר 1 לכלל מסמכי המכרז
נספח להבהרה מס' 1 - דו"ח קידוחי קרקע לכלל מסמכי המכרז
נספח להבהרה מס' 1 - מסמך תנאים מיוחדים ותנאים כלליים לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft