דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מפרט טכני מיוחד

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
נוהל מס' 4 - דרישות בטיחות לכלל מסמכי המכרז
נוהל מס' 5 - דרישות להכנת תכנית בטיחות פרויקטלית לכלל מסמכי המכרז
נוהל מספר 8 - דיווח וטיפול באירועים ותאונות עבודה לכלל מסמכי המכרז
נוהל מספר 9 - תגובה באירועי חירום בעבודה לכלל מסמכי המכרז
נוהל מספר 10 - שמירה על איכות הסביבה לכלל מסמכי המכרז
תנאי סביבה קורוזיביים (SEVEVR) לכלל מסמכי המכרז
נספח ד' להסכם - מפרט טכני מיוחד על נספחיו לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft