דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

כתב הכמויות

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
כתב כמויות לצומת P5 ומעביר מים בנחל יעלים לכלל מסמכי המכרז
לנוחיותכם - כתב כמויות לצומת פי5 ומעביר מים בנחל יעלים כקובץ אקסל לכלל מסמכי המכרז
כתב כמויות להגשה לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft