דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הזמנה להציע הצעות והסכם

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
הסכם לכלל מסמכי המכרז
הזמנה להציע הצעות לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft