דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז 2/23 לביצוע עבודות זיווד וציוד בחדרי חשמל בחמי זוהר

מודעה לעיתונות - עברית

להורדהמודעה לעיתונות - עברית

מודעה לעיתונות - ערבית

להורדהמודעה לעיתונות - ערבית

הזמנה להציע הצעות מכרז 2/23

להורדההזמנה להציע הצעות 2/23

הסכם מכרז 2/23

להורדההסכם 2/23

מפרט טכני מיוחד על נספחיו

להורדהמפרט טכני מיוחד על נספחיו 2/23

הבהרה והודעה בדבר דחיית מועד הגשה

להורדההבהרה והודעה בדבר דחיית מועד הגשה

הודעות

site by tq.soft