החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז פומבי מס' 3/21 למתן שירותי מדידה

  • מספר מכרז3/21
  • תאריך פרסום המכרז30/08/2020
  • תאריך אחרון לרישום השתתפות במכרז12/09/2021
  • תאריך אחרון להגשת שאלות12/09/2020
  • תאריך אחרון להגשת הצעות10/10/2021

הודעה לעיתונות - עברית

להורדההודעה לעיתונות - עברית

הודעה לעיתונות - ערבית

להורדההודעה לעיתונות - ערבית

הזמנה והסכם - מכרז 3/21 שירותי מדידה

להורדההזמנה והסכם - מכרז 3-21 שירותי מדידות

הודעות