החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז 1/21 למתן שירותי תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מערכות השפלת מי תהום באזור המלונות בדרום ים המלח - הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם

  • מספר מכרז1/21
  • תאריך פרסום המכרז20/04/2021
  • תאריך אחרון לרישום השתתפות במכרז13/05/2021
  • תאריך אחרון להגשת שאלות13/05/2021
  • תאריך אחרון להגשת הצעות27/05/2021

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות - ערבית

להורדההודעה לעיתונות - ערבית

הזמנה להציע הצעות - שלב מיון מוקדם - מכרז 1-21

להורדההזמנה להציע הצעות - שלב מיון מוקדם

הודעות