החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

אודות

החברה הממשלתית להגנות ים המלח (חל"י) הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של מדינת ישראל הפועלת כזרוע מבצעת של משרד התיירות במטרה לתכנן ליישם ולהוביל פתרונות קצרי טווח וארוכי טווח לבעיית עליית מפלס המים בחוף המערבי של הבריכה התעשייתית באגן הדרומי של ים המלח.

בעקבות החשש להצפת המלונות לאורך חופה של הבריכה, הכריזה הממשלה בקיץ 2007 על פרויקט "הגנות ים המלח" כפרויקט בעל חשיבות לאומית ובתוך כך העניקה לחל"י את המנדט לקידום וביצוע העבודות הדחופות לצורך הגנה.

לצד עבודות אלו נבחנו חלופות לפתרון ארוך הטווח ע"י מיטב המומחים והיועצים במגוון תחומים (תשתיות, סביבה, נוף וכיו') והחל תהליך שיטתי לגיבוש המלצות בדבר הפתרון המיטבי לשם הגנה על חוף הים, המלונות ותשתיות החוף.

בינואר 2012 נבחרה ע"י הממשלה חלופה משולבת של "קציר מלח מלא" כפתרון הקבע במקביל לשיקום ופיתוח מתחם התיירות כל זאת מתוך מטרה ליצור איזון בין צרכי התיירות, התעשייה והתושבים באזור.

בעקבות החלטת הממשלה מקדמים מפעלי ים המלח תכנית לביצוע הקציר המלא בות"ל (תת"ל/ 35 א') וחל"י מבצעת את כלל ההגנות החופיות המשלימות לקציר לצד הובלת תכנית חדשה למתחם התיירות.

 

החברה פועלת תוך ראייה לאומית בשיתוף פעולה ותיאום מרביים עם כלל הגופים השותפים והנוגעים לפרויקט ההגנות (חברות תשתית לאומיות, משרדי ממשלה, תיירות, תעשייה, מנהל התכנון, גופים ירוקים ועוד).