החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מלונאי ים המלח לבג"ץ: "חייב המדינה לבצע קציר מלח חלקי למניעת הצפת המלונות"

נגישות