החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

ההצעות לפתרון סכנת ההצפות בים המלח: העתקת המלונות או הקמת לגונה ופינוי מלח