החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

סמנכ"ל הנדסה - ירון כהן

מנהל את כלל פעילות התכנון ההנדסי והביצוע של החברה

תפקיד קודם

  • 7  שנות ניהול פרויקטים בניגריה 
  • מנהל פרויקטים בחברת RCC חברת בת של שיכון ובינוי ארצות חוץ

השכלה

 מהנדס אזרחי וסביבתי בעל תואר BSc, טכניון חיפה

נגישות