החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים וכלכלה - ניר קדמי

מרכז את כלל הנושאים התקציביים, הכספיים והכלכליים של החברה

תפקיד קודם

ראש אגף כלכלה ותקינה במשרד להגנת הסביבה 

השכלה

  • תואר שני בג"ג ותכנון, האוניברסיטה העברית
  • תואר ראשון בכלכלה

נגישות