החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

דירקטוריון

section avatar
רואת חשבון, בעלת תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה ובתואר שני במינהל עסקים עם התמחות במערכות מידע ובמימון מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
הצטרפה לדירקטוריון "החברה להגנות ים המלח" בשנת 2010.
מכהנת כסגנית בכירה לממונה על כלכלה והכנסות המדינה שבמשרד האוצר. טרם עבודתה במינהל הכנסות המדינה, כיהנה בתפקידים שונים ברשות המסים, הן במטה - במחלקת תכנון ומדיניות, הן ביחידות השדה.
כיהנה גם כחברת דירקטוריון ב"חברה לשירותי איכות הסביבה".