דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הבהרה בדבר מועד סיור קבלנים

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
הבהרה בדבר מועד סיור קבלנים לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft