דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מפרט טכני מיוחד - מכרז 4/24

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
מפרט טכני מיוחד על נספחיו לכלל מסמכי המכרז
נספחים למפרט טכני מיוחד לכלל מסמכי המכרז
נספח ד 5 - דו"ח קרקע לכלל מסמכי המכרז
נספח ד 6 - הגנה מקורוזיה לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft