דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מענה לשאלות הבהרה מספר 2 ודחיית מועדים

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
מענה לשאלות הבהרה מספר 2 ודחיית מועדים לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft