דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מענה לשאלות הבהרה (מס' 2) והודעה בדבר עדכון מועד אחרון להגשת הצעות

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
מענה לשאלות (מס 2) ועדכון מועד הגשה לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft