דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מענה לשאלות הבהרה מכר 5-23

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
מענה לשאלות הבהרה מכרז 5-23 לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft