דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הזמנה והסכם בנוסח עדכני - להגשה

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
הזמנה להציע הצעות והסכם מכרז 3-23 - לאחר עדכון ינואר 24 - להגשה לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft