דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הזמנה והסכם בנוסח מעודכן - בעקוב - לא להגשה

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
הזמנה להציע הצעות והסכם מכרז 3-23 - לאחר עדכון ינואר 24 - בעקוב - לא להגשה לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft