דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

כתב כמויות פתוח - לא להגשה

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
site by tq.soft