דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הזמנה והסכם מכרז 4/23 - לאחר עדכון - להגשה

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
הזמנה והסכם מכרז 4/23 לאחר עדכון ינואר 24 - להגשה לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft