דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הזמנה והסכם מכרז 4/23 לאחר עדכון - עקוב אחר השינויים (לא להגשה)

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
הזמנה והסכם מכרז 4/23 - לאחר עדכון ינואר 24 - עקוב אחר השינויים - לא להגשה לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft