דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הודעה בדבר עדכון תנאי סף ודחיית מועדים 4/23

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
הודעה בדבר עדכון תנאי סף ודחיית מועדים - ערבית - מכרז 4/23 לכלל מסמכי המכרז
הודעה בדבר עדכון תנאי סף ודחיית מועדים עברית - מכרז 4/23 לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft