דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הודעה בדבר עדכון תנאי סף ומועדים - מכרז 3-23

מס׳2996

נושא התקשרותהודעה בדבר עדכון תנאי סף ומועדים - ערבית - מכרז 3-23

תאריך קבלת החלטה

עיקרי ההחלטהלהורדה

מס׳2979

נושא התקשרותהודעה בדבר עדכון תנאי סף ומועדים - עברית - מכרז 3/23

תאריך קבלת החלטה

עיקרי ההחלטהלהורדה

site by tq.soft