דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מענה לשאלות הבהרה

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
מענה לשאלות הבהרה - מכרז 4-23 לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft