דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הזמנה והסכם בעקוב אחר השינויים - עדכון 2 - לא להגשה

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
הזמנה והסכם בעקוב אחר השינויים - עדכון 2 - לא להגשה לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft