דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הודעה בדבר עדכון תנאי סף ומועד סיור קבלנים

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
הודעה בדבר עדכון תנאי סף ומועד סיור קבלנים - עברית לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft