דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

נספח ד - מפרט טכני מיוחד

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
נספח ד - מפרט טכני מיוחד לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft