דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מסמך א (6) כתב כמויות מכרז 5-23

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
כתב כמויות להגשה - מכרז 5-23 לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft