דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

נספח ג - מפרט טכני מיוחד - נספחים

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
נספח ג - מפרט טכני מיוחד - נספחים לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft