דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הודעה בדבר עדכון מועדים

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
הודעה בדבר עדכון מועדים לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft