החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

3/21

מס' שם המכרז מועד פרסום תאריך עדכון
אחרון
תאריך סיור
קבלנים
תאריך אחרון
לתשלום
תאריך הגשת
הצעות
מסמכים
והודעות
5/21 מכרז 5/21 לביצוע עבודות פיתוח להקמת טיילת נופית דרך בן גוריון לצד מצוק צין - רמת נגב 13/10/21 24/10/21

סיור קבלנים ייערך ביום 24.10.21 בשעה 12.00 מקום הכינוס הינו המכון למורשת בן גוריון, מדרשת בן גוריון

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה והיא מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז

חלה חובת שליחת טופס רישום למכרז, עד ליום 1.11.21

ללא חובת תשלום דמי רישום

18/11/21 לכלל מסמכי המכרז
3/21 מכרז פומבי מס' 3/21 למתן שירותי מדידה 30/08/20 05/10/21

לא יתקיים סיור קבלנים

חלה חובת שליחת טופס רישום למכרז.

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום.

 

27/10/21 לכלל מסמכי המכרז
4/21 מכרז 4/21 לביצוע עבודות שיקום, שדרוג ופיתוח טיילת אלברט והר גמל במצפה רמון 13/07/21 27/07/21

סיור קבלנים ייערך ביום 27.7.2021 בשעה 12:00.  

נקודת כינוס - מרכז הצעירים (חדר ישיבות), שד' בן גוריון 1, מצפה רמון.

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה.

חלה חובת רישום למכרז, עד ליום 3.8.21

ללא חובת תשלום דמי רישום

17/08/21 לכלל מסמכי המכרז
2/21 מכרז פומבי מס' 2/21 להתקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות בעלות צורך מיידי 31/05/21

לא יתקיים סיור קבלנים

חלה חובת רישום למכרז עד ליום 17.6.21

ללא תשלום דמי השתתפות

08/07/21 לכלל מסמכי המכרז
1/21 מכרז 1/21 למתן שירותי תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מערכות השפלת מי תהום באזור המלונות בדרום ים המלח - הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם 20/04/21 08/06/21 15/06/21

נקודת הכינוס - מלון הרודס ים המלח - בשעה 11.00

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה, למעט ביחס למציעים אשר השתתפו בסיור המציעים הקודם בתאריך 4.5.21

חלה חובת רישום למכרז, עד ליום 24.6.21 

למעט המציעים שנרשמו למכרז בעבר (בכפוף לקבלת אישור קבלת טופס רישום)

ללא דמי רישום

07/07/21 לכלל מסמכי המכרז
  • עמוד מתוך 1