מכרזים לא פעילים

 • מס׳4/20

 • שם המכרז׳מכרז פומבי מספר 4/20 למתן שירותי בדיקות מעבדה

 • מעד פרסום׳19/06/20

 • תאריך עדכון אחרון׳30/11/-1

 • תאריך סיור קבלנים30/11/-1

  לא יתקיים סיור קבלנים

 • תאריך אחרון לתשלום30/11/-1

  ללא תשלום דמי רישום

  חובת רישום באמצעות שליחת טופס רישום- עד ליום 5.7.20

 • תאריך הגשת הצעות19/07/20

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳4/19

 • שם המכרז׳מכרז פומבי מספר 4/19 לביצוע עבודות הגנה ושיקום בסוללת החוף באזור הביניים (בין חמי זוהר לעין בוקק)

 • מעד פרסום׳22/08/19

 • תאריך עדכון אחרון׳18/11/19

 • תאריך סיור קבלנים16/09/19

   ההתכנסות במלון קראון פלאזה, עין בוקק, ים המלח, בשעה 11.30

  ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה

 • תאריך אחרון לתשלום25/09/19

 • תאריך הגשת הצעות25/12/19

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳8/17

 • שם המכרז׳מכרז פומבי מס' 8/17 למתן שירותי ליסינג תפעולי

 • מעד פרסום׳07/11/17

 • תאריך עדכון אחרון׳19/02/18

 • תאריך סיור קבלנים30/11/-1

  לא ייערך סיור קבלנים

 • תאריך אחרון לתשלום30/11/-1

  ללא תשלום דמי השתתפות. 

  שליחת טופס רישום למכרז עד ליום 26.11.2017 הינה חובה.

 • תאריך הגשת הצעות22/02/18

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳05/16

 • שם המכרז׳מכרז פומבי מס' 5/16 למתן שירותי ניהול לפרויקט ניקוז, שיקום ופיתוח במתחם חמי זוהר בים המלח – שלב ב

 • מעד פרסום׳12/07/16

 • תאריך עדכון אחרון׳26/07/16

 • תאריך סיור קבלנים30/11/-1

  לא מתקיים סיור קבלנים

 • תאריך אחרון לתשלום31/07/16

 • תאריך הגשת הצעות18/08/16

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳4/18

 • שם המכרז׳מכרז פומבי מס' 4/18 לביצוע עבודות להקמת תחנות לשאיבת ביוב בנאות עין גדי

 • מעד פרסום׳15/11/18

 • תאריך עדכון אחרון׳19/12/18

 • תאריך סיור קבלנים28/11/18

  סיור הקבלנים ייערך במשרדי החברה, רחוב כנפי נשרים 7, ירושלים.

  ההשתפות בסיור הקבלנים הינה חובה.

  לתשומת לבכם, עודכנו מסמכי המכרז

 • תאריך אחרון לתשלום30/11/-1

  חלה חובת רישום למכרז, עד ליום 6.12.2018, כמפורט במסמכי המכרז.

  ללא תשלום דמי השתתפות.

 • תאריך הגשת הצעות26/12/18

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳3/20

 • שם המכרז׳מכרז פומבי מס' 3/20 למתן שירותי פיקוח ויעוץ בטיחות

 • מעד פרסום׳11/06/20

 • תאריך עדכון אחרון׳30/11/-1

 • תאריך סיור קבלנים30/11/-1

  לא יתקיים סיור קבלנים 

 • תאריך אחרון לתשלום30/11/-1

  במכרז זה קיימת חובת שליחת טופס רישום בלבד, עד ליום 25.06.20

 • תאריך הגשת הצעות12/07/20

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳3/19

 • שם המכרז׳מכרז פומבי מס' 3/19 מתן שירותי מחשוב

 • מעד פרסום׳01/08/19

 • תאריך עדכון אחרון׳30/11/-1

 • תאריך סיור קבלנים30/11/-1

  לא יתקיים 

 • תאריך אחרון לתשלום30/11/-1

  קיימת חובת רישום למכרז עד ליום 15.08.2019

  ללא תשלום דמי רישום

 • תאריך הגשת הצעות04/09/19

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳3/18

 • שם המכרז׳מכרז פומבי מס' 3/18 להכנת תכנית תיירות "המוצר הדרומי" ושירותים נלווים

 • מעד פרסום׳25/10/18

 • תאריך עדכון אחרון׳29/11/18

 • תאריך סיור קבלנים30/11/-1

  אין סיור קבלנים

 • תאריך אחרון לתשלום30/11/-1

  חלה חובת רישום למכרז עד ליום 14.11.2018. ללא דמי השתתפות במכרז. 

 • תאריך הגשת הצעות09/12/18

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳2/20

 • שם המכרז׳מכרז פומבי מס' 2/20 להתקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות באילת

 • מעד פרסום׳31/03/20

 • תאריך עדכון אחרון׳30/11/-1

 • תאריך סיור קבלנים30/11/-1

  לא ייערך סיור קבלנים

 • תאריך אחרון לתשלום30/11/-1

  חלה חובת שליחת טופס רישום למכרז - עד ליום 06.05.20

  ללא תשלום דמי רישום

 • תאריך הגשת הצעות21/05/20

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳2/19

 • שם המכרז׳מכרז פומבי מס' 2/19 לביצוע והסדרת שבילים תיירותיים ושילוט תיירותי נלווה בדרום

 • מעד פרסום׳26/02/19

 • תאריך עדכון אחרון׳30/11/-1

 • תאריך סיור קבלנים07/03/19

  ייערכו 2 סיורי קבלנים - ההשתתפות באחד מן הסיורים, הינה חובה

  7.3.19 - מפגש בפודק נאות סמדר

  11.3.19 - מפגש בכפר נוקדים

 • תאריך אחרון לתשלום30/11/-1

  ללא תשלום דמי רישום.

  חלה חובת שליחת טופס רישום עד ליום 13.3.19

 • תאריך הגשת הצעות20/03/19

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳1/20

 • שם המכרז׳מכרז פומבי מס' 1/20 למתן שירותי העתקות, צילומים ותווין

 • מעד פרסום׳07/02/20

 • תאריך עדכון אחרון׳11/02/20

 • תאריך סיור קבלנים30/11/-1

  לא יתקיים סיור

 • תאריך אחרון לתשלום30/11/-1

  ללא תשלום דמי רישום.

  חלה חובת רישום למכרז, עד ליום 20.02.2020

 • תאריך הגשת הצעות09/03/20

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳1/19

 • שם המכרז׳מכרז פומבי מס' 1/19 להתקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות באזור ים המלח

 • מעד פרסום׳21/02/19

 • תאריך עדכון אחרון׳30/11/-1

 • תאריך סיור קבלנים30/11/-1

  לא יתקיים סיור קבלנים במכרז זה.

 • תאריך אחרון לתשלום30/11/-1

  ללא חובת תשלום דמי השתתפות.

  חלה חובה על שליחת טופס רישום למכרז - עד ליום 11.03.2019

 • תאריך הגשת הצעות27/03/19

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳1/18

 • שם המכרז׳מכרז פומבי מס' 1/18 לביצוע עבודות פיתוח כפר האומנים צוקים בערבה התיכונה

 • מעד פרסום׳03/06/18

 • תאריך עדכון אחרון׳26/06/18

 • תאריך סיור קבלנים18/06/18

  עדכון מקום כינוס הסיור - הכינוס יערך בבניין המועצה המקומית ערבה תיכונה ביישוב ספיר

 • תאריך אחרון לתשלום30/11/-1

  חלה חובת רישום בלבד.

  הרישום הינו עד ליום 25.06.2018.

 • תאריך הגשת הצעות09/07/18

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳1/16

 • שם המכרז׳מכרז פומבי 1/16 - להתקשרות עם קבלן לביצוע עבודות להסדרת צומת P5 ולהקמת מעביר מים בנחל יעלים באזור ים המלח

 • מעד פרסום׳14/04/16

 • תאריך עדכון אחרון׳30/11/-1

 • תאריך סיור קבלנים03/05/16

 • תאריך אחרון לתשלום15/05/16

 • תאריך הגשת הצעות07/06/16

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳2/18

 • שם המכרז׳מכרז מסגרת פומבי מס' 2/18 לביצוע עבודות לגידול, אספקה, שתילה, גינון והשקיה במתחם התיירות בים המלח

 • מעד פרסום׳25/10/18

 • תאריך עדכון אחרון׳03/12/18

 • תאריך סיור קבלנים07/11/18

  סיור הקבלנים ייערך ביום 07.11.2018 בשעה 10.00 במלון קראון פלאזה, ים המלח

  תשומת לבכם כי עודכנו מסמכי המכרז  - כתב הכמויות וההזמנה להציע הצעות, לאחר פרסום הבהרה מס' 1

  כמו כן, הועלו תכניות לדוגמה.

 • תאריך אחרון לתשלום30/11/-1

  ללא תשלום דמי השתתפות.

  חלה חובת רישום למכרז, עד ליום 21.11.2018

 • תאריך הגשת הצעות19/12/18

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳3/17

 • שם המכרז׳מכרז מס' 3/17 למתן שירותי ניהול, פיקוח והבטחת איכות לפרויקט סלילת כביש עין בוקק – חמי זוהר והקמת גשר נחל רום

 • מעד פרסום׳16/02/17

 • תאריך עדכון אחרון׳16/02/17

 • תאריך סיור קבלנים30/11/-1

  לא יתקיים סיור קבלנים

 • תאריך אחרון לתשלום30/11/-1

  ללא תשלום דמי השתתפות

  חובת רישום למכרז עד ליום 02.03.2017 

 • תאריך הגשת הצעות21/03/17

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳1/17

 • שם המכרז׳מכרז מס' 1/17 להתקשרות עם קבלן לסלילת כביש עין בוקק - חמי זוהר והקמת גשר נחל רום

 • מעד פרסום׳23/02/17

 • תאריך עדכון אחרון׳05/04/17

 • תאריך סיור קבלנים08/03/17

  מקום הכינוס העדכני הינו מלון אואזיס ים המלח

 • תאריך אחרון לתשלום19/03/17

 • תאריך הגשת הצעות25/04/17

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳7/20

 • שם המכרז׳מכרז 7/20 התקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות (במרחב המועצות האזורית מגילות ותמר והשטחים דרומה אליהם, למעט העיר אילת)

 • מעד פרסום׳15/07/20

 • תאריך עדכון אחרון׳30/11/-1

 • תאריך סיור קבלנים30/11/-1

  לא יתקיים סיור קבלנים

 • תאריך אחרון לתשלום30/11/-1

  חלה חובת שליחת טופס רישום עד ליום 27.07.20

  ללא תשלום דמי רישום

 • תאריך הגשת הצעות10/08/20

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳7/17

 • שם המכרז׳מכרז 7/17 להתקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות באזור ים המלח

 • מעד פרסום׳14/09/17

 • תאריך עדכון אחרון׳30/11/-1

 • תאריך סיור קבלנים30/11/-1

  לא יתקיים סיור קבלנים

 • תאריך אחרון לתשלום30/11/-1

  ללא תשלום דמי השתתפות

   שליחת טופס רישום למכרז עד יום 16.10.2017 הינה חובה 

 • תאריך הגשת הצעות06/11/17

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳07/16

 • שם המכרז׳מכרז 7/16 לביצוע עבודות לניקוז, שיקום ופיתוח במתחם חמי זוהר, שלב ב'

 • מעד פרסום׳08/12/16

 • תאריך עדכון אחרון׳08/12/16

 • תאריך סיור קבלנים20/12/16

 • תאריך אחרון לתשלום27/12/16

 • תאריך הגשת הצעות18/01/17

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳6/19

 • שם המכרז׳מכרז 6/19 לביצוע עבודות הגנה ושיקום ברצועת החוף שבין צומת עין בוקק לחוף מלון דוד באגן הדרומי של ים המלח

 • מעד פרסום׳05/12/19

 • תאריך עדכון אחרון׳08/12/19

 • תאריך סיור קבלנים24/12/19

  ההתכנסות במלון קראון פלאזה, מתחם עין בוקק, ביום 24.12.2019 בשעה 12.30

  ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה.

 • תאריך אחרון לתשלום30/11/-1

  חלה חובת שליחת טופס רישום למכרז עד ליום 12.1.2020

  ללא תשלום דמי השתתפות.

 • תאריך הגשת הצעות26/01/20

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳06/16

 • שם המכרז׳מכרז 6/16 להתקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות באזור ים המלח

 • מעד פרסום׳13/09/16

 • תאריך עדכון אחרון׳13/09/16

 • תאריך סיור קבלנים30/11/-1

  לא מתקיים סיור קבלנים

 • תאריך אחרון לתשלום30/11/-1

  חלה חובת רישום למכרז עד ליום 22.09.16

 • תאריך הגשת הצעות26/10/16

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳

 • שם המכרז׳מכרז 6/15 - התקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות באזור ים המלח

 • מעד פרסום׳30/11/-1

 • תאריך עדכון אחרון׳30/11/-1

 • תאריך סיור קבלנים30/11/-1

 • תאריך אחרון לתשלום30/11/-1

 • תאריך הגשת הצעות30/11/-1

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳5/15

 • שם המכרז׳מכרז 5/15- פנייה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ תקשורת, דוברות ויחסי ציבור

 • מעד פרסום׳30/11/-1

 • תאריך עדכון אחרון׳30/11/-1

 • תאריך סיור קבלנים30/11/-1

 • תאריך אחרון לתשלום28/05/15

 • תאריך הגשת הצעות15/06/15

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳4/17

 • שם המכרז׳מכרז 4/17 להתקשרות עם קבלן לביצוע עבודות לבניית מבנים בחוף הציבורי המרכזי בעין בוקק

 • מעד פרסום׳02/03/17

 • תאריך עדכון אחרון׳12/03/17

 • תאריך סיור קבלנים20/03/17

  מקום כינוס סיור הקבלנים הינו מלון אואזיס ים המלח

 • תאריך אחרון לתשלום30/11/-1

  ללא תשלום דמי השתתפות.

  חובת הגשת טופס רישום למכרז עד ליום 27.03.2017

 • תאריך הגשת הצעות23/04/17

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳4/15

 • שם המכרז׳מכרז 4/15- הזמנה להציע הצעות למתן שירותי בדיקות מעבדה

 • מעד פרסום׳27/02/15

 • תאריך עדכון אחרון׳27/02/15

 • תאריך סיור קבלנים30/11/-1

 • תאריך אחרון לתשלום11/03/15

 • תאריך הגשת הצעות25/03/15

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳5/13

 • שם המכרז׳מכרז 3/15- לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ ופיקוח בטיחות

 • מעד פרסום׳13/02/15

 • תאריך עדכון אחרון׳13/02/15

 • תאריך סיור קבלנים30/11/-1

 • תאריך אחרון לתשלום26/02/15

 • תאריך הגשת הצעות16/03/15

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳2/17

 • שם המכרז׳מכרז 2/17 לביצוע עבודות פינוי סחף בנחל בוקק באזור ים המלח

 • מעד פרסום׳18/01/17

 • תאריך עדכון אחרון׳13/02/17

 • תאריך סיור קבלנים24/01/17

 • תאריך אחרון לתשלום30/11/-1

  חובת רישום בלבד, כמפורט בהזמנה.

  ללא תשלום דמי השתתפות.

 • תאריך הגשת הצעות16/02/17

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳02/16

 • שם המכרז׳מכרז 2/16 לתכנון, הקמה ותחזוקה של מערך ניטור ובקרה הנדסי באגן הדרומי של ים המלח

 • מעד פרסום׳21/04/16

 • תאריך עדכון אחרון׳01/02/17

 • תאריך סיור קבלנים30/11/-1

  לא מתקיים סיור קבלנים

 • תאריך אחרון לתשלום17/05/16

 • תאריך הגשת הצעות21/03/17

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳11/14

 • שם המכרז׳מכרז 11/14- הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ליסינג תיפעולי

 • מעד פרסום׳30/11/-1

 • תאריך עדכון אחרון׳30/11/-1

 • תאריך סיור קבלנים30/11/-1

 • תאריך אחרון לתשלום30/11/-1

 • תאריך הגשת הצעות30/11/-1

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳10/14

 • שם המכרז׳מכרז 10/14- שירותי העתקות, צילומים ותווין

 • מעד פרסום׳05/12/14

 • תאריך עדכון אחרון׳05/11/14

 • תאריך סיור קבלנים30/11/-1

 • תאריך אחרון לתשלום14/12/14

 • תאריך הגשת הצעות28/12/14

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳

 • שם המכרז׳מכרז 1/15- ביצוע קידוחים לבדיקות גיאופיזיות וגיאוטכניות

 • מעד פרסום׳30/11/-1

 • תאריך עדכון אחרון׳30/11/-1

 • תאריך סיור קבלנים30/11/-1

 • תאריך אחרון לתשלום30/11/-1

 • תאריך הגשת הצעות30/11/-1

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳1/14

 • שם המכרז׳מכרז 1/14 פנייה לקבלת הצעות להסדרת ניקוז נחל בוקק והגבהת סוללת החוף הצפוני בעין בוקק

 • מעד פרסום׳03/01/14

 • תאריך עדכון אחרון׳03/01/14

 • תאריך סיור קבלנים15/01/14

 • תאריך אחרון לתשלום22/01/14

 • תאריך הגשת הצעות16/02/14

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳09/14

 • שם המכרז׳מכרז 09/14- פנייה לקבלת הצעות לביצוע קידוחי ניסיון ובדיקות גיאוטכניות

 • מעד פרסום׳14/11/14

 • תאריך עדכון אחרון׳30/11/-1

 • תאריך סיור קבלנים24/11/14

 • תאריך אחרון לתשלום01/12/14

 • תאריך הגשת הצעות08/12/14

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳09/14

 • שם המכרז׳מכרז 08/14- לביצוע עבודות להגבהת החופים הציבוריים במתחם התיירות בחמי- זוהר

 • מעד פרסום׳07/11/14

 • תאריך עדכון אחרון׳07/11/14

 • תאריך סיור קבלנים17/11/14

 • תאריך אחרון לתשלום23/11/14

 • תאריך הגשת הצעות11/12/14

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳7/14

 • שם המכרז׳מכרז 07/14- ביצוע קידוחי ניסיון ובדיקות גיאופיזיות וגיאוטכנולוגיות

 • מעד פרסום׳29/08/14

 • תאריך עדכון אחרון׳28/08/14

 • תאריך סיור קבלנים09/09/14

 • תאריך אחרון לתשלום17/09/14

 • תאריך הגשת הצעות05/10/14

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳06/14

 • שם המכרז׳מכרז 06/14- ביצוע עבודות ניקוז כביש המלונות והגבהת סוללת החוף במתחם התיירות עין בוקק

 • מעד פרסום׳31/10/14

 • תאריך עדכון אחרון׳31/10/14

 • תאריך סיור קבלנים10/11/14

 • תאריך אחרון לתשלום17/11/14

 • תאריך הגשת הצעות14/12/14

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳

 • שם המכרז׳מכרז 05/14- ביצוע עבודות להגבהת סוללת החוף הציבורי הדרומי במתחם התיירות עין בוקק והחוף הציבורי הבינלאומי במתחם התיירות חמי- זוהר

 • מעד פרסום׳30/11/-1

 • תאריך עדכון אחרון׳30/11/-1

 • תאריך סיור קבלנים30/11/-1

 • תאריך אחרון לתשלום30/11/-1

 • תאריך הגשת הצעות30/11/-1

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳

 • שם המכרז׳מכרז 04/14- פנייה לקבלת הצעות להגבהת סוללת החוף בחמי זוהר

 • מעד פרסום׳28/03/14

 • תאריך עדכון אחרון׳28/03/14

 • תאריך סיור קבלנים07/04/14

 • תאריך אחרון לתשלום30/11/-1

 • תאריך הגשת הצעות08/05/14

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳03-14

 • שם המכרז׳מכרז 03-14- פנייה לקבלת הצעות להתקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות דחופות באזור ים המלח

 • מעד פרסום׳14/03/14

 • תאריך עדכון אחרון׳30/11/-1

 • תאריך סיור קבלנים02/04/14

 • תאריך אחרון לתשלום09/04/14

 • תאריך הגשת הצעות01/05/14

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳02/14

 • שם המכרז׳מכרז 02/14- התקשרות עם יועץ למתן שירותי מיצוב, מיתוג ושיווק לפרויקט פיתוח ושיקום מתחם התיירות המתוכנן באגן הדרומי של ים המלח

 • מעד פרסום׳30/11/-1

 • תאריך עדכון אחרון׳30/11/-1

 • תאריך סיור קבלנים30/11/-1

 • תאריך אחרון לתשלום30/11/-1

 • תאריך הגשת הצעות30/11/-1

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז