מכרזים פעילים

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך הגשת הצעות
1/21 מכרז 1/21 למתן שירותי תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מערכות השפלת מי תהום באזור המלונות בדרום ים המלח - שלב הגשת הצעות R.F.P 18/05/22 07/04/22

שימו לב - בשלב הגשת ההצעות חלה חובת תשלום דמי רישום

ללא תשלום, לא ניתן להגיש הצעה במסגרת ההליך

31/12/22 לכלל מסמכי המכרז