מכרזים פעילים

 • מס׳1/21

 • שם המכרז׳ מכרז 1/21 למתן שירותי תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מערכות השפלת מי תהום באזור המלונות בדרום ים המלח - הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם

 • מעד פרסום׳20/04/21

 • תאריך עדכון אחרון׳08/06/21

 • תאריך סיור קבלנים15/06/21

  נקודת הכינוס - מלון הרודס ים המלח - בשעה 11.00

  ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה, למעט ביחס למציעים אשר השתתפו בסיור המציעים הקודם בתאריך 4.5.21

 • תאריך אחרון לתשלום

  חלה חובת רישום למכרז, עד ליום 24.6.21 

  למעט המציעים שנרשמו למכרז בעבר (בכפוף לקבלת אישור קבלת טופס רישום)

  ללא דמי רישום

 • תאריך הגשת הצעות07/07/21

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳2/21

 • שם המכרז׳מכרז פומבי מס' 2/21 להתקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות בעלות צורך מיידי

 • מעד פרסום׳31/05/21

 • תאריך עדכון אחרון׳

 • תאריך סיור קבלנים

  לא יתקיים סיור קבלנים

 • תאריך אחרון לתשלום

  חלה חובת רישום למכרז עד ליום 17.6.21

  ללא תשלום דמי השתתפות

 • תאריך הגשת הצעות08/07/21

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳4/21

 • שם המכרז׳מכרז 4/21 לביצוע עבודות שיקום, שדרוג ופיתוח טיילת אלברט והר גמל במצפה רמון

 • מעד פרסום׳13/07/21

 • תאריך עדכון אחרון׳

 • תאריך סיור קבלנים27/07/21

  סיור קבלנים ייערך ביום 27.7.2021 בשעה 12:00.  

  נקודת כינוס - מרכז הצעירים (חדר ישיבות), שד' בן גוריון 1, מצפה רמון.

  ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה.

 • תאריך אחרון לתשלום

  חלה חובת רישום למכרז, עד ליום 3.8.21

  ללא חובת תשלום דמי רישום

 • תאריך הגשת הצעות17/08/21

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳3/21

 • שם המכרז׳מכרז פומבי מס' 3/21 למתן שירותי מדידה

 • מעד פרסום׳30/08/20

 • תאריך עדכון אחרון׳05/10/21

 • תאריך סיור קבלנים

  לא יתקיים סיור קבלנים

 • תאריך אחרון לתשלום

  חלה חובת שליחת טופס רישום למכרז.

  ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום.

   

 • תאריך הגשת הצעות27/10/21

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז

 • מס׳5/21

 • שם המכרז׳מכרז 5/21 לביצוע עבודות פיתוח להקמת טיילת נופית דרך בן גוריון לצד מצוק צין - רמת נגב

 • מעד פרסום׳13/10/21

 • תאריך עדכון אחרון׳

 • תאריך סיור קבלנים24/10/21

  סיור קבלנים ייערך ביום 24.10.21 בשעה 12.00 מקום הכינוס הינו המכון למורשת בן גוריון, מדרשת בן גוריון

  ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה והיא מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז

 • תאריך אחרון לתשלום

  חלה חובת שליחת טופס רישום למכרז, עד ליום 1.11.21

  ללא חובת תשלום דמי רישום

 • תאריך הגשת הצעות18/11/21

 • מסמכים והורדות לכלל מסמכי המכרז