דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

תוכנית תשתית לאומית תיירותית – חבל אילות

• פיתוח התיירות בעיר אילת ומרחב חבל אילות מקודם באופן מואץ ובתעדוף גבוה ע"י משרד התיירות וממשלת ישראל. מרחב חבל אילות מהווה את המוצר המדברי המשלים לפיתוחה של העיר אילת, כיעד מרכזי ומוביל לתיירות בעולם וכחלק מפרויקט המוצר התיירותי המדברי של מדינת ישראל.

• בהתאמה ליעדי הפיתוח של המדינה ובסיוע משרד התיירות, השלימה חל"י והמועצה האזורית חבל אילות תכנית מקיפה לפיתוח המרחב המדברי של חבל אילות, שמימושה מחייב מתן תוקף ועיגונה כחוק. החסמים והפערים בתכניות המתאר התקפות והעדר תשתית תכנונית תיירותית, אינם מאפשרים למשרד התיירות לעמוד ביעדים הלאומיים שהציבה המדינה.

• לצורך קידום ומימוש התוכנית באופן מיטבי וכדי לתת מענה לפיתוח התיירותי כאמור, נדרשות הסדרות סטטוטוריות לצורך הכנת תוכנית סטטוטורית מפורטת מכוחה ניתן להוציא היתרי בניה. בהחלטת הממשלה 4662, מיום 4/8/2019, נקבע כי ההסדרה הסטטוטורית תקודם בוועדה לתשתיות לאומיות.

• התת"ל יכלול, בין היתר, הסדרה סטטוטורית של אכסון תיירותי מגוון בתפיסה מרחבית - אזורית, תשתיות תומכות, מוקדי משיכה תיירותים, הנגשת שטח, צרכי הציבור וצרכים נוספים ככל שיידרש.

  • אזור: הרי אילת והים האדום, עמק הערבה
  • סטטוס: בתכנון
  • מועד סיום: רבעון 3 2024

המוצר הדרומי

site by tq.soft