דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

"המוצר הדרומי" - הכנת תכנית תיירות כוללת

התכנית תגדיר את המוצר התיירותי השלם ומוצרי המשנה שלו במרחב הדרומי ובאזורים משיקים רלוונטיים, תאפיין את הממשקים המיטביים בין הפונקציות השונות במרחב והאמצעים ליצירתם, מיתוגם, שיווקם והטמעתם, באופן שיאפשר לממש את הפוטנציאל של המרחב הדרומי באמצעות הגדלת כמות המבקרים במרחב, הארכת משך שהייתם והגדלת ההוצאה הכספית שלהם. 

 

שלב א' - ניתוח מצב קיים, בחינת חלופות ובחירת חלופה נבחרת (הסתיים).

שלב ב' - פיתוח החלופה הנבחרת (הסתיים).

שלב ג' - יישום התוכנית (בביצוע).

  • אזור: תכנית כוללת
  • סטטוס: בביצוע

המוצר הדרומי

site by tq.soft