החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מודעה לעיתונות בערבית - מכרז 11/20

מס' שם המכרז מועד פרסום תאריך עדכון
אחרון
תאריך סיור
קבלנים
תאריך אחרון
לתשלום
תאריך הגשת
הצעות
מסמכים
והודעות
11/20 מכרז פומבי מס' 11-20 למתן שירותי תפעול ותחזוקה משלימה לחדרי חשמל ומערכות היקפיות בעין בוקק ובחמי זוהר 01/12/20 14/12/20

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה, התכנסות במלון הרודס ים המלח, נווה זוהר ביום 14.12.20, בשעה 11.30

רצוי להירשם לסיור או להקדים ולשלוח טופס רישוום.

בשל הנחיות הרשויות, ההשתתפות מותנית בביצוע בדיקת קורונה מהירה בבניין המועצה האזורית תמר (ללא תשלום) ובקבלת תצאות שליליות (למעט אם ברשות המשתתף אישור ביצוע בדיקה שנערכה עד 72 שעות טרם הכניסה למתחם או אישור החלמה)

חלה חובת שליחת טופס רישום למכרז עד ליום 14.12.20

ללא תשלום דמי השתתפות.

31/12/20 לכלל מסמכי המכרז
10/20 מכרז פומבי מס' 10/20 למתן שירותי ליסינג תפעולי 25/11/20 13/12/20

לא יתקיים

חובה להירשם באמצעות שליחת טופס רישום, עד ליום 7.12.20

ללא תשלום דמי רישום

31/01/21 לכלל מסמכי המכרז
9/20 מכרז מס' 9/20 - למתן שירותי תכנון, הקמה ותחזוקה של מרכז חוויה – "שער לים המלח" 02/11/20 16/11/20

סיור מציעים יתקיים ביום 16.11.20 בשעה 11.00

נקודת הכינוס - חדר הישיבות במשרדי המועצה האזורית מגילות ים המלח

רישום למכרז באמצעות הגשת טופס רישום בלבד עד ליום 30.11.20

ללא חובת תשלום דמי השתתפות

14/02/21 לכלל מסמכי המכרז
8/20 מכרז 8/20 למתן שירותים בתחום התקשורת, דוברות, יחסי ציבור וניהול נכסים דיגיטליים 24/09/20

לא יתקיים סיור מציעים

חלה חובת רישום באמצעות שליחות טופס רישום עד ליום 15.10.20. 

ללא דמי רישום.

01/11/20 לכלל מסמכי המכרז
6/20 מכרז פומבי מס' 6/20 לביצוע עבודות תשתית לשיקום ופיתוח מקטעים שונים ברצועת החוף באילת - הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם (P.Q) 11/06/20 28/01/21 03/02/21

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה

סיור הקבלנים ייערך בהתאם לפרטים שנשלחו למתמודדים שעברו את שלב ה PQ

ההשתתפות בשלב המיון המוקדם מותנית בשליחת טופס רישום עד ליום 30.06.20 בשעה 14.00

10/03/21 לכלל מסמכי המכרז
  • עמוד מתוך 1