דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הודעה בדבר עדכון מקום ושעת כינוס סיור קבלנים -מכרז 6/20

מס' שם המכרז מועד פרסום תאריך עדכון
אחרון
תאריך סיור
קבלנים
תאריך אחרון
לתשלום
תאריך הגשת
הצעות
מסמכים
והודעות
site by tq.soft