החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

3/20

מס' שם המכרז מועד פרסום תאריך עדכון
אחרון
תאריך סיור
קבלנים
תאריך אחרון
לתשלום
תאריך הגשת
הצעות
מסמכים
והודעות
1/21 מכרז 1/21 למתן שירותי תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מערכות השפלת מי תהום באזור המלונות בדרום ים המלח - שלב הגשת הצעות R.F.P 20/04/21 18/05/22 15/06/21

לא יתקיים סיור קבלנים בשלב הגשת ההצעות

07/04/22

שימו לב - בשלב הגשת ההצעות חלה חובת תשלום דמי רישום

ללא תשלום, לא ניתן להגיש הצעה במסגרת ההליך

31/12/22 לכלל מסמכי המכרז
  • עמוד מתוך 1