דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הודעה בדבר עדכון תנאים ודחיים מועדים 01.12.19

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
הודעה בדבר עדכון תנאים ודחיית מועדים לכלל מסמכי המכרז
הודעה בדבר עדכון תנאים ודחיית מועדים לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft