דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הודעה לעיתונות בדבר עדכון תנאי סף ומועדים

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
הודעה לעיתונות בדבר עדכון תנאי סף ומועדים לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft