דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הסכם מעודכן לאחר הבהרה מספר 1 (מענה לשאלות הבהרה)

מס' שם המכרז מועד פרסום תאריך עדכון
אחרון
תאריך סיור
קבלנים
תאריך אחרון
לתשלום
תאריך הגשת
הצעות
מסמכים
והודעות
site by tq.soft