דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מפרט

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
נספח ב - מפרט טכני לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft