דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז פומבי מס' 3/23 להקמת תחנות שאיבה, חדרי חשמל ועבודות נלוות באגן הדרומי של ים המלח

מודעה לעיתונות בעברית - מכרז 3/23

להורדהמודעה לעיתונות בעברית - מכרז 3/23

מודעה לעיתונות בערבית - מכרז 3/23

להורדהמודעה לעיתונות בערבית - מכרז 3/23

הזמנה והסכם מכרז 3-23

מסמך א (6) - הצעה כספית

נספח ג - מפרט טכני מיוחד (כרך 1)

להורדהנספח ג - מפרט טכני מיוחד (כרך 1)

נספח ג - מפרט טכני מיוחד (כרך 2)

להורדהנספח ג - מפרט טכני מיוחד (כרך 2)

נספח ג - מפרט טכני מיוחד (כרך 3)

להורדהנספח ג - מפרט טכני מיוחד (כרך 3)

נספח ג - מפרט טכני מיוחד (כרך 4)

להורדהנספח ג - מפרט טכני מיוחד (כרך 4)

נספח ג - מפרט טכני מיוחד (כרך 5)

להורדהנספח ג - מפרט טכני מיוחד (כרך 5)

נספח ג - מפרט טכני מיוחד - נספחים

להורדהנספח ג - מפרט טכני מיוחד - נספחים

כתב כמויות פתוח - לא להגשה

מענה לשאלות הבהרה (מס' 2) והודעה בדבר עדכון מועד אחרון להגשת הצעות

להורדהמענה לשאלות (מס 2) ועדכון מועד הגשה

כתב כמויות עדכני להגשה - מכרז 3-23

להורדהכתב כמויות עדכני להגשה - מכרז 3-23

דו"ח קרקע

להורדהדו"ח קרקע

דו"ח איטום

להורדהדו"ח איטום

הודעות

site by tq.soft