כבישים ודרכי גישה פארק תמנע

שדרוג תשתיות כבישים ותנועה בכביש גישה לפארק תמנע (צומת אליפז ועד מבואת הכניסה לפארק) ובכבישים הפנימיים של הפארק כחלק מפיתוח תיירותי של המתחם.

  • אזור: המוצר הדרומי
  • סטטוס: תכנון מפורט
  • מועד סיום: רבעון 1 2023

המוצר הדרומי